Lääkevaihto

Apteekilla on velvoite kertoa asiakkaalle, jos hänelle määrätylle lääkevalmisteelle löytyy edullisempi vaihtoehto. Reseptilääke voidaan apteekissa vaihtaa edullisempaan rinnakkaisvalmisteeseen, jos lääke kuuluu Lääkelaitoksen vaihdettavien lääkkeiden luetteloon eikä lääkäri tai asiakas itse kiellä vaihtoa.

Lääkkeiden hintavertailu »